Charakterystyka i skuteczność oczyszczania ścieków

Przepustowość reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków w Ostrzeszowie wynosi :

  • Dla pogody suchej, bezdeszczowej:
    Qśr.d= 7500 m3/d
    Qdmax= 9000 m3/d
  • Dla pogody deszczowej:
    Qd= 12000 m3/d

(Rys.1) Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni w latach 2011-2016.

(Rys.1) Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni w latach 2011-2016.

Skład ścieków dopływających do oczyszczalni określa się na podstawie wyników analiz próbek ścieków pobieranych na dopływie do oczyszczalni. Analizy obecnie przeprowadzane są raz w miesiącu przez akredytowane laboratorium badawcze, działające przy Spółce Wodnej „Strzegowa”.

wykres_2_2015

(Rys. 2) Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach surowych.

wykres_3_2015

(Rys. 3) Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach oczyszczonych

Oczyszczalnia ścieków w Ostrzeszowie uzyskuje następujące wartości wskaźników zanieczyszczeń na odpływie do odbiornika (Rys. 4). Na podstawie danych stwierdza się, że ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych są niższe od wartości dopuszczalnych. Świadczy to o właściwym i wysoce efektywnym przebiegu procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni.

wykres_4_2015

*wg pozwolenia wodno-prawnego z 2014 roku.(Rys. 4) Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Ostrzeszowie za rok 2016