logo_wfosigw_kolor

Suszarnia osadów

Cel inwestycji

Przedsięwzięcie polegało na budowie solarnej suszarni osadów, która składa się z 2 hal o łącznej powierzchni 4.320m2 wykonanych z konstrukcji stalowej, pokrytej panelami szklanymi, wyposażonych w wentylatory wyciągowo- nawiewne oraz przewracarki osadu. Dla potrzeb suszarni wykonano instalacje odwodnienia osadu z wykorzystaniem wirówki dekantacyjnej, instalacje elektroenergetyczną i sanitarną wraz z placami manewrowymi. Suszarnia pozwala na wysuszenie w okresie letnim 4.500 ton osadu ściekowego i magazynowanie w okresie zimowym.

Przedsięwzięcie inwestycyjne dofinansowane zostało w 66 % z pożyczki WFOŚiGW
w Poznaniu oraz w pozostałej części ze środków własnych Spółki.
www.wfosgw.poznan.pl