Spółka Wodna “STRZEGOWA”
Rojów, ul. Krotoszyńska 4
63-500 Ostrzeszów
Sekretariat: 62 732 26 70
Fax: 62 732 26 71
biuro@spolka-strzegowa.pl
www.spolka-strzegowa.pl
NIP: 622-16-39-956
REGON: 001347177
BDO: 000099458
BOŚ O/Ostrów Wlkp. – Ekspozytura Ostrzeszów
21 1540 1173 2001 4010 2922 0001
Leszek Stach
Prezes Zarządu
Marcin Bator
Kierownik Oczyszczalni
62 732 26 73
oczyszczalnia@spolka-strzegowa.pl
Leszek Mazur
Mistrz Oczyszczalni

62 732 26 75
500 360 875
Agnieszka Spychalska
Główny Księgowy
62 732 26 78
ksiegowosc@spolka-strzegowa.pl
Elżbieta Liebner-Dardas
Kierownik Laboratorium
62 732 26 74
607 561 621
kierownik@labostrzeszow.pl