Położenie

Oczyszczalnia ścieków Spółki Wodnej „STRZEGOWA” położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Wzgórz Ostrzeszowskich i Kotliny Odolanowskiej.

krajobraz

Zlewnia górnego biegu rzeki Barycz, której dopływem jest rzeka Strzegowa (wg. RZGW rzeka Dąbrówka) jest głównym odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni. Położona jest na obszarze parku krajobrazowego Dolina Baryczy. Chroniony jest on ze względu na Stawy Milickie o walorach przyrodniczych i ornitologicznych .

Ze względu na walory przyrodnicze wybrano najlepsze z możliwych dla miasta położenie oczyszczalni, które redukuje ujemny wpływ na otoczenie i cenne środowisko.

 

Odległość Spółki Wodnej “STRZEGOWA” od form ochrony przyrody:

REZERWATY                                                                             

Jodły Ostrzeszowskie- 6,4 km

Pieczyska- 6,8 km

Wydymacz- 9,6 km

PARKI KRAJOBRAZOWE

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy- 8,9 km

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Dolina Baryczy PLB020001- 8,9 km

Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007- 25,1 km

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (Woj. Wielkopolskie) – 0,4 km

Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (Woj. Dolnośląskie)- 9,7 km

Dolina rzeki Prosny- 13,9 km

Dolina Prosny – 17,8 km